Nắp giấy cho cốc lạnh

100% phân hủy sinh học: được làm từ giấy, nắp giấy cho cốc lạnh AnEco có khả năng phân hủy hoàn toàn thành mùn, nước và CO2 trong vòng 6 -12 tháng.

An toàn với người dùng: không chứa các chất phụ gia độc hại.

Thích hợp với đồ uống lạnh.