Các nhà sản xuất nhựa kêu gọi Thỏa thuận toàn cầu để loại bỏ chất thải nhựa

Đăng ngày

Các nhà lãnh đạo của hai trong số các nhà sản xuất nhựa lớn nhất thế giới hiện nay đã kêu gọi một thỏa thuận toàn cầu giữa các quốc gia để loại bỏ chất thải nhựa trong môi trường, kêu gọi các chính phủ và các bên liên quan trên toàn thế giới thúc đẩy một nghị quyết hiệp ước tại các cuộc họp sắp tới của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dow, Jim Fitterling và Giám đốc điều hành của LyondellBasell, Bob Patel, đã tham gia sự kiện đặc biệt của Tạp chí Phố Wall Ngày hôm nay “Bắt đầu: Thỏa thuận toàn cầu để chấm dứt chất thải nhựa.” Họ thay mặt cho Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ và Hội đồng Hiệp hội Hóa học Quốc tế, những người đại diện cho các nhà sản xuất hóa chất và nhựa hàng đầu trên toàn cầu phát biểu.

Hai người nói với Phillipa Leighton-Jones của Tạp chí rằng các nhà sản xuất nhựa cam kết và mong muốn tăng cường sự tham gia mang tính xây dựng với các chính phủ và các bên liên quan khác để thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn, trong đó nhựa được tái sử dụng thay vì bỏ đi. “Nói một cách đơn giản,” Fitterling nói, “Tầm nhìn của chúng tôi là ngăn chặn nhựa xâm nhập vào môi trường của chúng ta bằng cách đạt được khả năng tiếp cận phổ biến để thu gom và tái sử dụng chất thải thay vì thải bỏ nhựa.”

 

Họ kêu gọi ủng hộ một nghị quyết tại Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc vào tháng 2 năm 2022 sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận toàn cầu nhằm chấm dứt rác thải nhựa trong môi trường. Patel nói: “Chúng ta không nên nhầm lẫn giá trị của nhựa với vấn đề rác thải nhựa. “Đây là một thách thức toàn cầu đòi hỏi một giải pháp toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc, chúng tôi có thể phát triển một khuôn khổ toàn cầu để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề quan trọng này.”

 

Để thực hiện tầm nhìn của mình, các nhà sản xuất nhựa đã đề xuất một bộ năm nguyên tắc nhằm loại bỏ chất thải nhựa, thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn đối với chất dẻo và làm cơ sở cho một thỏa thuận toàn cầu.

  • Tất cả các chính phủ đồng ý loại bỏ việc rò rỉ chất thải nhựa ra môi trường vào một ngày cụ thể và phát triển các kế hoạch và chính sách hành động quốc gia phù hợp với khu vực cho phép linh hoạt dựa trên hoàn cảnh của địa phương.
  • Đạt được khả năng tiếp cận rộng rãi để thu gom chất thải và hỗ trợ triển khai các công nghệ (bao gồm cả tái chế tiên tiến) để tăng tính lưu thông của chất dẻo.
  • Nhận ra vai trò của chất dẻo trong một tương lai carbon thấp hơn bằng cách hỗ trợ phân tích vòng đời như một phương tiện để đánh giá tác động của chất dẻo và các chất thay thế.
  • Hỗ trợ đổi mới trong thiết kế sản phẩm và bao bì bằng cách phát triển, với đầu vào của ngành, hướng dẫn toàn cầu về thiết kế, nội dung tái chế và tối ưu hóa tài nguyên.
  • Đo lường sự tiến bộ về chất thải nhựa thông qua các định nghĩa và số liệu báo cáo được chấp nhận trên toàn cầu, sử dụng các phương pháp đã được xác thực và hài hòa.

“Jim và Bob đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc phát triển các giải pháp loại bỏ chất thải nhựa trong môi trường của chúng ta, cho cả công ty của họ và cho ngành công nghiệp”, Joshua Baca, phó chủ tịch phụ trách chất dẻo tại Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ cho biết. “Các nhà sản xuất nhựa mong muốn được tham gia vào các cuộc thảo luận về một thỏa thuận mới sẽ giúp mang lại các giải pháp có thể mở rộng để chấm dứt rác thải nhựa trên toàn thế giới.”

(Nguồn: bioplasticsmagazine)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.