Hàn Quốc công bố kế hoạch chi tiết nhằm loại bỏ rác thải nhựa và sử dụng nhựa sinh học vào năm 2050

Đăng ngày
Công nhân phân loại rác thải nhựa tại một trung tâm tái chế ở Busan (Yonhap)
Công nhân phân loại rác thải nhựa tại một trung tâm tái chế ở Busan (Yonhap)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Môi trường Hàn Quốc đã công bố kế hoạch vào ngày 30/12/2021 để tăng cường sử dụng nhựa hỗn hợp và nhựa sinh học nhằm giải thiểu sử dụng nhựa làm từ dầu mỏ.

Theo kế hoạch, 15% nhựa dùng trong công nghiệp và 20% nhựa dòng trong các ngành phi công nghiệp sẽ được thay thế bằng các vật liệu khác vào năm 2030. Mục tiêu cho năm 2050 lần lượt là 45% và 100%.

Bắt đầu từ năm 2022, nhựa sinh học có khả năng tái chế có cùng tính chất vật lý và hóa học như nhựa gốc dầu mỏ sẽ được sắp xếp riêng dưới các nhãn hiệu như Bio HDPE, Bio LDPE, Bio PP và Bio PS.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch chuẩn bị cơ sở pháp lý để miễn thuế xử lý các loại rác thải có liên quan đến nhựa sinh học có chứng nhận thân thiện môi trường, dự kiến triển khai vào năm 2023. Yêu cầu về hàm lượng sinh khối để đạt được chứng nhận môi trường này dự kiến tăng từ 20% lên 50% kể từ năm nay đến 2030.

Bắt đầu từ năm 2023, các nguyên liệu thô có thể tái chế phải được các nhà sản xuất nhựa sử dụng để sản xuất giấy, thủy tinh và thép. Đối với các nhà sản xuất nhựa PET, việc sử dụng nguyên liệu sinh học phải đạt ít nhất 30% vào năm 2030.

Nguồn: Business Korea

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.