Ủy ban Châu Âu quyết định đăng ký sáng kiến ‘ReturnthePlastics’ về tái chế chai nhựa

Đăng ngày
Châu Âu nỗ lực giải quyết tình trạng rác thải nhựa
Châu Âu nỗ lực giải quyết tình trạng rác thải nhựa

Ủy ban Châu Âu quyết định đăng ký Sáng kiến Công dân Châu Âu mang tên ‘ReturnthePlastics’ nhằm thực hiện một hệ thống ký gửi trên toàn Châu Âu để tái chế chai nhựa, bao gồm những hạng mục như sau:

– Triển khai hệ thống ký gửi toàn Châu Âu để tái chế chai nhựa

– Khuyến khích tất cả các (chuỗi) siêu thị có bán chai nhựa tiến hành lắp đặt các máy tái chế (Reverse Vending Machine – RVS) để tái chế chai nhựa sau khi được người tiêu dùng mua và sử dụng

– Yêu cầu các công ty sản xuất chai nhựa phải trả thuế nhựa cho hệ thống tái chế và ký gửi chai nhựa (theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền).

Theo Ủy ban Châu Âu, sáng kiến này được thông qua hợp pháp vì nó đáp ứng được các điều kiện cần thiết. Ở giai đoạn này, Ủy ban chưa tiến hành phân tích bản chất của sáng kiến.

Những bước đi tiếp theo

Sau quyết định này, các nhà tổ chức có thể bắt đầu tiến hành thu thập chữ ký. Nếu một Sáng kiến Công dân Châu Âu nhận được 1 triệu ủng hộ trong vòng 1 năm từ ít nhất 7 quốc gia thành viên khác nhau trong Liên minh châu Âu (EU), thì Ủy ban sẽ phải đưa ra quyết định, triển khai các kế hoạch tiếp theo hay dừng lại, đi kèm với những lý do được giải thích rõ ràng và chi tiết.

Bối cảnh

Sáng kiến Công dân Châu Âu được giới thiệu trong Hiệp ước Lisbon như một công cụ nhằm đảm bảo tính trao quyền nghị sự cho tất cả công dân của EU, chính thức được ra mắt vào tháng 4/2012.

Những điều kiện để được thông qua là: (1) Hoạt động được đề xuất không nằm ngoài khuôn khổ quyền hạn của Ủy Ban trong việc đệ trình đề xuất cho một hành vi pháp lý, (2) Không lạm dụng, phù phiếm và phiền phức và (3) Không đi ngược lại các giá trị của Liên minh Châu Âu.

Cho đến nay, Ủy ban đã nhận được 107 yêu cầu khởi động Sáng kiến ​​Công dân Châu Âu, trong đó có 82 yêu cầu được chấp nhận và do đó đủ điều kiện để được đăng ký.

Nguồn: ec.europa.eu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.