Khám phá chứng chỉ mới dành cho túi phân hủy sinh học DINplus

Đăng ngày

Kể từ tháng 7 năm 2023, DIN CERTCO GmBH (một tổ chức chứng nhận do Tập đoàn TUV Rheinland và DIN, Viện Tiêu chuẩn hóa Đức điều hành) ra mắt một khung chứng nhận mới theo tiêu chuẩn EN 17427:2022 “Bao bì – Những yêu cầu và chương trình thử nghiệm dành cho các loại túi phù hợp để xử lý trong các cơ sở ủ rác tại hộ gia đình”.

Dựa trên một tiêu chuẩn của Pháp, EN 17427 đã được phát triển theo chuẩn Châu âu trong nhiều năm qua và chính thức hoàn thiện vào 2022. Phạm vi của tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại túi đựng có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn tại nhà. Ngoài các yêu cầu về khả năng phân hủy và đặc tính phân hủy sinh học, tiêu chuẩn này còn bao gồm các thông số kỹ thuật cho các thử nghiệm độc tính sinh thái trên diện rộng và các chất có mối quan ngại cao. Cách thức xử lý tốt các hệ thống ủ phân hữu cơ tại nhà cũng được nêu rõ trong nội dung tiêu chuẩn, dựa vào đó xác định các loại túi có khả năng phân hủy sinh học.

Với chứng nhận mới này, các loại túi đựng hàng, túi đựng thực phẩm, túi rác phù hợp sẽ được dán nhãn chứng nhận “Túi sinh học phân hủy hoàn toàn tại nhà DINplus”. Mô-đun này cũng sẽ áp dụng để chứng nhận cho các nguyên liệu và các sản phẩm bán thành phẩm tương ứng.

Hệ thống chứng nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu này, được kì vọng sẽ gia tăng niềm tin cho toàn bộ chuỗi giá trị bao gồm nhà sản xuất, nhà bán lẻ, người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

Nguồn: bioplasticsmagazine.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.