Làm thế nào để chọn đúng túi sinh học phân hủy hoàn toàn? 

Đăng ngày

Tại Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi nilon/tháng.

Hà Nội và TP.HCM trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon.

Thị trường Việt Nam hiện có khoảng hơn 40 nhà sản xuất ghi trên sản phẩm là túi tự huỷ sinh học.

Tuy nhiên, khả năng tự huỷ thực sự của những sản phẩm này đang là dấu hỏi rất lớn.

Giữa vô vàn sản phẩm túi được quảng cáo là có thể phân hủy, an toàn với môi trường, làm thế nào để lựa chọn đúng sản phẩm túi thực sự sạch?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.