Vì cộng đồng

Chọn nguồn cung cấp thực phẩm sạch thôi là chưa đủ

Chọn nguồn cung cấp thực phẩm sạch thôi là chưa đủ

Để có một bữa cơm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đa số chúng ta bắt đầu bằng việc lựa chọn nguồn cung cấp thực phẩm sạch. Thế nhưng, một vấn ...
Xem thêm
Tập đoàn An Phát Holdings tích cực tham gia “Chống rác thải nhựa”

Tập đoàn An Phát Holdings tích cực tham gia “Chống rác thải nhựa”

Thực hiện theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể xã hội chung tay hành động chống rác ...
Xem thêm