Ninh Bình quyết tâm đẩy lùi rác thải nhựa đại dương

Đăng ngày

Nếu bạn đã đến Ninh Bình thì chắc là chưa thể nào quên được vẻ đẹp của…. Tràng An, Tam Cốc- Bích Động… và bạn có biết rằng để gìn giữ những công trình tạo hóa tuyệt đẹp đó, Ninh Bình đã làm gì để bảo vệ không?…

Gần đây nhất, Ninh Bình đã ban hành kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2025:
– Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ.
– Đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên vùng biển của tỉnh, 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ.
– Trong đó, thực hiện thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tối thiểu 2 lần/năm…


– Cùng với đó, kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn thải, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản, kinh tế hàng hải, du lịch và dịch vụ biển; Ngăn ngừa, giảm thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thuỷ sản đi đôi với thực hiện nghiêm các chế tài, công cụ xử phạt vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên và đột xuất các trường hợp vi phạm về xả thải trên biển…
– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.

Nguồn thông tin: Báo Tài nguyên Môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.