Chính sách bảo mật, chia sẻ thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (gọi tắt là “Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên website https://www.aneco.com.vn thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn An Phát Holdings (sau đây gọi chung là “AnEco”).

Chính sách này mô tả cách AnEco tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (gọi chung là “Khách hàng”) tham gia truy cập, giao dịch trên website https://www.aneco.com.vn. Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website https://www.aneco.com.vn được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính sách được AnEco thông báo.

2. Quy định cụ thể

 2.1. Về việc thu thập thông tin

 – Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website https://www.aneco.com.vn, tùy từng thời điểm, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và đăng ký tài khoản (thông tin khách hàng).

 – Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. AnEco không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác, không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và AnEco, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của AnEco, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của AnEco bảo mật.

– AnEco có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. AnEco cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho thông tin khách hàng khi Khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản hoặc sử dụng các tính năng của AnEco. Khi thu thập dữ liệu, AnEco thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

– Các thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng được các đối tác cổng thanh toán của AnEco bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. AnEco không cho phép bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách hàng, trên các website thành phần của AnEco.

– Đối với các tài khoản đã đóng, chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… AnEco chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu. Trường hợp Khách hàng yêu cầu vui lòng gửi mail về địa chỉ business@anphatholdings.com. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xem xét và thực hiện yêu cầu xóa thông tin trong thời gian sớm nhất.

– Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của AnEco;  không được có bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống AnEco; không được có các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp AnEco phát hiện Khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… AnEco có quyền chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng thông tin khách hàng

– AnEco có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào AnEco;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với AnEco, các website khác của Tập đoàn An Phát Holdings, hoặc ngược lại;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên AnEco;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

– AnEco không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để AnEco cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng (Ví dụ: Cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho đơn vị đối tác vận chuyển…).

– AnEco có thể chia sẻ sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: AnEco có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp AnEco tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách hàng cung cấp cho AnEco sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi thông tin khách hàng với các công ty khác trong Tập đoàn An Phát Holdings và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với AnEco: AnEco có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, các đối tác liên kết chăm sóc khách hàng của AnEco. Việc chia sẻ này giúp AnEco có thể cung cấp cho Khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Tập Đoàn An Phát Holdings và các công ty liên kết của AnEco được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính sách này.

Trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 là đối tác, đại lý của AnEco: AnEco có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. AnEco cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

– Ngoài các trường hợp nêu trên, AnEco sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, AnEco cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

 2.5. Sử dụng cookie

AnEco cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của AnEco… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp AnEco hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline 02432.669.600 của AnEco hoặc gửi email đến địa chỉ: business@anphatholdings.com.

Cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý khách!